Dorama Oneshots

Majisuka Gakuen

Majida yo [AtsuMina]

Sakura no Ki ni Narou [SadoYuko]

Ne, okotteru? [Gekikara x Yuko]

Hormones

Graduación [Kwan x Sprite]

Pretty Little Liars

Cuidados [Hanna x Spencer]